İçeriğe geç

Kapanmayacak Bi’parantez: Yağma Yok Dedi ve Göçtü Kaptan

” Hayal ülkeleri yolunda, haziran böcekleri yanar sönerdi. Korkular arkamda, yolun sonundaki ışık noktacıklarında umut, babamın getireceklerini, Eldorado’nun bir çağla erikte ısırılabilecek buruk ve hoş lezzetini beklerdim. “

                                                                                                      Bahaeddin Özkişi, Göç Zamanı

Hiç de öyle vikipedik bilgiler döşenme niyetinde değilim. Bilen bilir; bilmeyen de haline yansın. Bazen, erken olur bazı şeyler derlerdi de inanmazdım. Ben de böylelikle inandırıldım. Zaten hak ne vakit vaki olsa; o vakit bana göre hep erken olacaktı ya, neyse. Size göre de öyle olsun Sn. Kamuyo. Bu, daima böyle olsun. Hakkıdır zira. Hasılı, Hariçten Gazelciler isimli müzik grubunun ızdırap sahibi, üretken ve yoğunluğu yüksek Kaptan’ı Ömür Kılıçaslan’ın; mucidi olduğu “Çağlamasıyla” beraber bilgisini henüz öğrenemediğimiz aleme; çağlamak üzre yola çıktığı haberini vermek istedim sadece.

Bakabiliyorsanız bakın başınızın çaresine artık!

T.s.k,