İçeriğe geç

Ay: Ağustos 2013

Sinemamızın Kimlik Sorunu

 13

      Sanatın temel gayesi güzele ulaşmaktır. Hedef en güzel olandır. Bu gaye zirveye yaklaşabilmeye de vesile olur. Güzellik ise kendisini “var edeni” yansıtır. İnsanoğlu bu güzelliğin peşindedir. Yaratıcının bir parçası olarak yani güzelliğin bir parçası olarak, biri bulma-özü bulabilme düşüncesiyle çırpınır. Gaye zirveden nasiplenebilmek gayesidir. Zirveye giden yolda ise bin bir meşakkatli güçlükler vardır.